Interview pre Denník N

"Rozumiem otázke hybridnej identity v prípade detí, ktoré sa narodia v tretích krajinách a nevedia, či sú Sýrčania, či Jordánci. Ja a môj brat sme produkty niečoho medzi Bosnou a Slovenskom."

Read More
Denis BosnicComment
Aké je to vlastne žiť v utečeneckom tábore?

V táboroch sa čaká. Čaká sa na jedlo, čaká sa na vodu, na elektrinu, na koniec vojny, čaká sa na správy z domova, na smsku od stratenej rodiny, na koniec púštnej búrky; čaká sa na niečo a na čokoľvek a čaká sa bez prestania. To niečo a čokoľvekprichádza len občas a nepravidelne a medzi tým sú dlhé hluché zadúšajúce pauzy ničoho.

Read More
Čo je to vojna

Utečenectvo je, vo svojom dôsledku, stav mysle. Stav, ktorý človeka už od prvého oslobodzujúceho nádychu na území bytostne definovanom absenciou existenčnej hrozby, odlišuje.

Read More
Denis BosnicComment